vineri, 13 noiembrie 2009

Poker cu bani publici: Liviu Negoiţă susţine semnarea unui contract dezastruos

Primarul Liviu Negoiţă ar putea semna, în curând, un contract de 112 milioane de euro cu regii asfaltului. Aceştia au câştigat dubios o licitaţie pentru un contract-cadru care le va permite să ne factureze 80 de lei pentru fiecare metru pătrat de stradă pe care împrăştie criblură. O reparaţie capitală este mai ieftină cu 30%.

Primarul Liviu Negoita încearcă să câştige în instanţă dreptul de a semna unul dintre cele mai mari con tracte de lucrări pentru sectorul 3, în valoare de 450 de milioane de lei (112 milioane de euro). Contractul ar urma să fie semnat cu un consorţiu condus de SC Tehnologica Radion, unul dintre regii asfaltului abonat în ultimii ani (o spune statistica) la lucrările edilitare din sectorul 3 al Capitalei, dar şi din alte sectoare sau localităţi.

Consorţiul condus de Tehnologica ar fi câştigat dreptul de a semna contractul după ce a câştigat licitaţia de lucrări de sistematizare-modernizare-reparaţii de străzi şi reţele de apă şi canal orga nizată de Negoiţă în Vinerea Mare (17 aprilie).

Licitaţia a fost contestată în instanţă de către contracandidaţii care au invocat o serie de vicii de formă sau de fond, procesul ajun gând acum la Curtea de Apel. Metoda contractului-cadru Nu ne vom referi la argumentele părţilor, nu suntem avocaţii nici uneia, singurul aspect de real in te res este cel al cheltuirii banului public. Or, în ca zul licitaţiei de mai sus, procesul-verbal conţine aspecte de-a dreptul penale pentru membrii comisiei de licitaţie, măcar sub aspectul neglijenţei în serviciu.

Aceştia nu au observat ori s-au prefăcut că nu observă o serie de aberaţii, prezente mai ales în oferta câştigători lor licitaţiei, care puse în practică vor avea ca efect fraudarea banului public. Metoda folosită este familiară „termitelor de asfalt“, contracte le-cadru fiind, de depar­te, cea mai bună metodă de a se ascunde risipa ba nilor publici. Pentru un astfel de contract de modernizare-reparaţii a străzilor dintr-un sector ori localitate se cer oferte pentru multe dintre operaţiunile posibile care ar putea fi necesare la reparaţia sau moderni zarea a cât mai multe drumuri asupra cărora urmează să se intervină. Fiecare dintre societăţile participante la licitaţiile pentru un ast fel de contract-cadru face oferte pentru toa te lucrările, deoarece se punctează fiecare în parte. Aici este „şmenul“, ne-au mărturisit surse din primă rie. Cel care trebuie să câştige licitaţia ştie, de regulă, care dintre lucrări se vor executa şi care dintre ele nu.

Astfel că favoritul primarului va so licita, de regulă, preţuri extrem de mici pentru lucrările despre care ştie că nu le va face, cerând în schimb su me exorbitante pentru cele pe care ştie că le va efectua. Cum frăgezesc bugetul „termitele de asfalt“ Oferta firmei favorite a lui Negoiţă atin ge apogeul. De pildă, pentru o lu crare de mare complexitate, de re pa raţie capitală a unei străzi (să pă tu ră, fundaţie, transportul rezi duuri lor, cumpărare, transport, aş ter ne re şi compactare de balast, de ni sip şi de piatră spartă, curăţare, us care, aşternerea şi compactarea stra tului de 6 centimentri de asfalt de rezistenţă şi apoi a celui de uzu ră), Tehnologica cere primăriei nu mai 61,93 lei/metrul pătrat. „A ob ţi nut punctajul maxim pe lucrare, şi-a atins scopul, dar nu-i va cere ni meni o astfel de lucrare, mai mult ca sigur“, ne-au spus surse din pri mă rie. Pentru un tratament bituminos de doi bani (curăţare, emulsie şi o mână de criblură călcată cu un com presor), consorţiul câştigător cere 78,32 lei/metrul pătrat, cu 30% mai mult decât pentru o re pa ra ţie capitală!

Pentru aceeaşi operaţiune, concurenţii cer 2-3 lei/metrul pă trat, de 30 de ori mai puţin! Ne întoarcem la lista de mai sus să mai constatăm o aberaţie a ofertei Teh nologica Radion. Dacă fundaţia unei străzi e în stare bună şi nu este nevoie de reparaţii capitale, care să coste 61,93 lei/metrul pătrat, consorţiul renunţă să mai sape fundaţia şi să cumpere, să transporte şi ma nipuleze zeci de tone de balast, nisip şi piatră spartă - va turna doar cele două straturi de asfalt. Halucinant însă, preţul se dublează la 121,35 lei/metrul pătrat.

Negoiţă refuză dialogul

Procesul-verbal de punctaj al licitaţiei mai conţine multe astfel de ciudăţenii, fie că sunt pentru străzi, trotuare sau lucrări de canalizare. Specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) ne-au declarat, sub rezerva anonimatului, că principalii vinovaţi sunt membrii comisiei. Aceştia trebuiau să constate diferenţele uriaşe dintre ofertele firmelor şi să le solicite analize de preţ. Aspectele semnalate mai sus nu fac obiectul procesului aflat pe rolul Curţii de Apel, drept care ANRMAP sau poate Parchetul trebuie să intervină pentru a nu ajunge să plătim din bani publici huzurul „termitelor de asfalt“. Contactat telefonic, Liviu Negoiţă ne-a declarat că nu are timp de discuţii imediat ce a auzit tema pe care dorim să o abordăm. La rândul lui, Marin Mândrilă, managerul Mari Vila, principalul contestatar al licitaţiei, a refuzat să facă vreun comentariu cel puţin până se pronunţă instanţa.

Sursa : Ziare

Liviu Negoita a fost desemnat Premier, de catre Traian Basescu, dar partidele PSD si PNL nu l-au sustinut.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu