vineri, 29 mai 2009

România are mai puţine păduri

Suprafaţa fondului forestier s-a diminuat anul trecut cu 0,2% faţă de anul anterior.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), această reducere a fost cauzată în principal de înregistrarea în fondul forestier, conform Legii nr. 46/2008 privind adoptarea codului silvic, numai a terenurilor din categoria „păşuni împădurite”, cu con

sistenţa mai mare sau egală cu 0,4%, suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră, spre deosebire de anul anterior când aceste terenuri au fost incluse în totalitate. Totodată, volumul de masă lemnoasă recoltată în cursul anului 2008, conform reglementărilor legale, a fost de 16. 705 mii m.c., cu 3,1% mai puţin decât în anul 2007.


Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor, efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o generaţie la alta, a înregistrat o creştere cu 1,7%, faţă de anul 2007.

Din această suprafaţă, perimetrele de pe care s-au recoltat în totalitate masa lemnoasă, reprezintă 5%, fiind cu 3,2% mai micǎ faţă de anul 2007.

Tot anul trecut, s-au realizat lucrări de împăduriri pe o suprafaţă de 11. 244 ha, cu 4,9% mai mult faţă de anul 2007.

Vânzările la principalele produse

forestiere au înregistrat faţă de anul 2007, creşteri:
•lemn (+0,4%)
•seminţe forestiere (+51,4)

De asemenea, scăderi s-au înregistrat la:
•puieţii forestieri ornamentali din pepinierele silvice (-8,5%),
•răchită (-40,7%)
•fructe de pădure (-28,9%).

Răspândire păduri

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare, indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile:
•Centru (19,4% din totalul fondului forestier)
•Nord-Est (18,2% din totalul fondului forestier),
•Vest (15,8% din totalul fondului forestier);
•Nord-Vest (15,1% din totalul fondului forestier),
•Sud-Vest Oltenia (12,4% din totalul fondului forestier),
•Sud Muntenia (10,2% din totalul fondului forestier),
•Sud-Est (8,5% din totalul fondului forestier)
•Bucureşti-Ilfov (0,4% din totalul fondului forestier).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunile de dezvoltare:
•Nord Est (28,5%)
•Centru (23,5%)
•Nord-Vest (12,6%),
•Vest (11,5%),
•Sud Muntenia (8,8%),
•Sud –Vest Oltenia (7,9%),
•Sud Est (6,7%)
•Bucureşti Ilfov (0,5%).

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu